Dvojka
 

Televízny klub nepočujúcich

 

Dvojka | - sobota 21. september

Dĺžka: 40 minút
Magazín pre sluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.. Slovenská republika (2019).