Dvojka
 

Televízny klub nepočujúcich

 

Dvojka | - sobota 19. október

Dĺžka: 30 minút
Magazín pre sluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči. Slovenská republika (2019).