Dvojka
 

Televízny klub nepočujúcich

 

Dvojka | - pondelok 21. október

Dĺžka: 25 minút
Magazín pre sluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči. Slovenská republika (2019).