Dvojka
 

Školský klub

 

Dvojka | - štvrtok 26. marec

Dĺžka: 45 minút
Hodinka z triedy bez kriedy
Dvaja šikovní učitelia a celá kopa zábavných poznatkov. Slovenská republika (2020).