Dvojka
 

Európa v obrazoch

 

Dvojka | - sobota 1. august

Dĺžka: 30 minút
Magazín o zaujímavostiach zo života v európskych regiónoch. Príspevky televíznych štúdií, ktoré sú združené v európskej asociácii Circom Regional. Slovenská republika (2020).