Dvojka
 

Televízny klub nepočujúcich

 

Dvojka | - sobota 1. august

Dĺžka: 40 minút
Magazín pre sluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči. Slovenská republika (2020)