Jednotka
 

Stoj! pozor! choď!

 

Jednotka | - nedeľa 18. február

Dĺžka: 15 minút
Stoj! pozor! choď!
Poučný a aj veselý seriál, v ktorom sa deti naučia základy dopravnej výchovy a zoznámia sa aj s prácou polície.. Slovenská republika (2017).