Rok:
2014
Réžia:
Braňo Mišík
Obsah:
Boris ukáže Závodským dodatok k zmluve, na základe ktorého má nárok na celý statok. Simona je odhodlaná majetok zachrániť. Danka sa stretne s Karolom. Imro prijme Šuša do rodiny. Tereza nedokáže Albertovi nahradiť Margarétu. Karol od Šuša vymôže peniaze. Adela spoznáva Borisa.
Boris ukáže celej rodine dodatok k zmluve a chce si uplatniť svoje právo na majetky. Závodskí dostanú mesiac na to, aby opustili statok. S koňmi ani krmivami vo svojich plánoch do budúcnosti neráta, nedbá na odkaz "svojich" predkov. A neráta ani s Osvaldom. Hana začína mať o "Erichovi" pochybnosti.
Simona je odhodlaná majetok zachrániť.
Danka sa trápi, no nemôže sa nikomu zveriť, už vôbec nie svojej rodine. Pokúsi sa kontaktovať Karola, ten ju však odignoruje. Náhodnému stretnutiu však zabrániť nedokáže.
Mery sa postaví za Šuša a Imro ho príjme do rodiny. Šušo a Mery si konečne môžu užiť trochu intimity.
Tereze je jasné, že Albertovi nikdy nedokáže nahradiť Margarétu.
Karol si podvodom vymôže peniaze od Šuša.
Na statku sa zastaví Adela. Tá Borisa spozná, aj keď sa on tvári, že ju nepozná. Šušo Adele prizná, že má vzťah s Mery.
Za Terezou prichádza vyšetrovateľ Bakula a nie je sám.