Rok:
2014
Réžia:
Braňo Mišík
Obsah:
Dubáň s Bakulom predložia Tereze teóriu o jej skutočnej identite. Hana má pochybnosti o Erichovi, rozhodne sa ho konfrontovať s medailónom. Karol zastrašuje Danku, aby neprezradila nič o nich dvoch. Adela pátra, čo robí na statku Boris. Medailón vyvolá u Terezy zvláštne spomienky.
Tereza odmieta Dubáňove zistenia o svojej minulosti a skutočnej identite. Jeho tvrdenia jej však vŕtajú v hlave. Ponúkne Albertovi, že u nej na východe má miesto on, aj jeho kone.
Hanine podozrenia o "Erichovi" nikto neberie vážne. Ona však má plán, ako ho odhaliť. Konfrontuje ho s medailónom v ruke.
Karol zastrašuje Danku, aby ho nevyhľadávala a nič neprezradila. Vlastnej žene klame o vyplatení svojich dlhov.
Simona bojuje, aby neprišli o všetok majetok, no Boris jej návrhy zhadzuje zo stola.
Adela sľúbi Šušovi, že so svojimi dlhmi niečo urobí.
Boris naďalej zapiera, že pozná Adelu. Jeho prítomnosť jej však nedá pokoja. Zisťuje, čo Boris na Závodských vlastne hrá.
Osvald prisahá, že on sa svojho majetku tak ľahko nevzdá.
Danka sa vracia do práce na svoju pozíciu, no správa sa čudne.
Medailón vyvolá u Terezy zmiešané emócie a spomienky.