Doktor z hôr - Nové osudy - Čas, ktorý ostáva 2/2

 

Séria 10 Epizóda 1: Čas, ktorý ostáva 2/2

Rok: 2008
Réžia: Axel De Roche
Cudzie srdce-1.časť
Nemeck-rakúsky seriál z lekárskeho prostredia.. Spolková republika Nemecko, Rakúsko (2017).