Obsah:
Klára stojí pred dilemou, ako naložiť s dôležitou a smutnou správou... Neoľutuje svoje rozhodnutie? Lenin plán kruto stroskotá, no ona má hneď v zálohe ďalší nápad... Eva s Dávidom sa čoraz viac vzďaľujú. Urbanovi sa stratí Ondrík a problém nadobudne oveľa väčšie rozmery vo chvíli, keď sa do pátrania vložia gardisti. Klára zas nachádza nečakaný "poklad"