Dunajské rozprávky - Vodná ríša

 

Séria 1 Epizóda 2: Vodná ríša

Réžia: Jozef Bednárik
Druhá časť pôvodného televízneho rozprávkového triptychu o ľuďoch žijúcich na brehoch Dunaja, ktorý námetovo čerpá z povestí regiónu južného Slovenska okolo Žitného ostrova. Miestami až baladický príbeh o láske človeka a víly, o láske, ktorá dokáže prekonať všetko - mocné čary aj ľudskú zlobu. V druhej časti nasleduje Miško svoju milú do vodnej
ríše, kde ho privíta úplne iný svet. Čas plynie pokojne, pri hrách a radovánkach. Miškovi a Milke sa narodí prekrásny synček. No ani v tomto svete bohatstva Miško nezabudne na ľudí, ktorých zanechal na zemi a ktorí sa musia mať na pozore pred otcom Miškovej ženy - mocným vládcom Dunaja. Miško sa rozhodne ľuďom pomôcť.