Obsah:
Seniz chce z krajiny ujsť s falošnými dokladmi. Pán Agah vyhadzuje z domu všetky veci svojej manželky. Nedim sa pokúša získať Cemre späť. Civan a Damla trpia vzájomným odlúčením.
Nedim počúva Cemrin spevácky výkon z prvého radu. Pán Agah odovzdáva svoje podiely vo firme svojim deťom. Ceren sa podarí upokojiť Bašakino plačúce dieťa vo vile. Senizin pokus o útek sa končí tragicky.