Obsah:
Cerenin návrat opäť rozvíril stojatú vodu v dome Karaçayovcov. Seni už začína opäť robiť intrigy za chrbtom svojho manžela. Nedim pozýva Cenka a Cemre na spoločné raňajky, ale jeho úsilie o zmierenie zlyhá.
Cenk sa rozhodne presťahovať späť do svojho bytu. Seniz chce svojou novou intrigou dostať Ceren do nepríjemnej situácie. Pán Agah sľubuje, že Nedimovi nikdy nedovolí, aby sa Ceren zmocnila jeho majetku. Damla prichytí Ceren v bratovej izbe.