Rok:
2012
Réžia:
Filip Zylber
Obsah:
Zmeny
Poľský seriál z lekárskeho prostredia.. Poľsko (2014).