Žáner:
Komédia
Réžia:
Peter Begányi
Obsah:
Mamu Lujzu šokuje báseň, ktorú napísal syn Oli pre priateľku Ninu. Rozdielnosť vo výchove - to je fakt, ktorý Oli vyčíta svojim rodičom. Rodinný priateľ Rasťo je presvedčený, že mať syna v podnájme je veľkou výhodou. Súhlasí otec Marián s týmto názorom? Samko sa zaľúbil do maturantky, dokonca si zohnal jej telefónne číslo. Zverí sa jej so svojimi pocitmi? Ako si rodičia Marián a Lujza Rodinovci poriadia s výchovou troch dospievajúcich synov? Najstarší Tomáš je zádumčivý introvert, prostredný Oliver veľký bitkár a najmladší Samko neposedné šidlo. Deti však už pomaly odrastajú a chcú sa osamostatniť.