Obsah:
Marek chce zorganizovať školskú besiedku. Max má obavy, že má aj ďalších súrodencov o ktorých nevie! Ondro definitívne odmieta adopciu.