Réžia:
Filip Renč
Obsah:
rokov minulého storočia. Zažijeme stretnutie s pôvodnými postavami už o niečo staršími, i postavami úplne novými, ktoré sa pripájajú k trinásťdielnemu televíznemu románu o záchrannej službe dnešných dní.