Réžia:
Libor Kodad , Jaromír Polišenský
Obsah:
Tina s Jankom zistia, že im veľkí psi potrhali kozy. Vilda nájde odvahu a rozíde sa s Karolínou. Hana sa rozhodne odísť s Annou do Nemecka, preto dá Johnovi výpoveď. John ponúkne Anne zaujímavé miesto v Solange, pretože nechce o Hanu prísť. Anna miesto prijme. Lída zistí, že je Diana vrahyňa.