Eurosport HD

Program TV stanice Eurosport HD

Európska športová stanica vysielajúca vo vysokom rozlíšení.
 
Štvrtok16.08.2018
04:00 Skoky do vody
05:00 Cyklistika
06:00 Snooker
07:00 Skoky do vody
07:30 Multisportovní mistrovství Evropy
08:30 Cyklistika
10:00 Cyklistika
11:00 Multisportovní mistrovství Evropy
12:00 Snooker
14:00 Cyklistika
15:00 Cyklistika
17:00 Cyklistika
18:10 Zprávy
18:15 Fotbal
19:15 Fotbal
21:30 Cyklistika
22:55 Zprávy
23:00 Fotbal
01:30 Cyklistika
03:00 Fotbal
Piatok17.08.2018
05:00 Cyklistika
06:00 Cyklistika
07:00 Fotbal
08:30 Cyklistika
10:00 Cyklistika
11:00 Fotbal
13:00 Cyklistika
14:00 Cyklistika
15:30 Cyklistika
16:30 Cyklistika
18:10 Zprávy
18:15 Fotbal
19:15 Fotbal
21:30 Cyklistika
22:55 Zprávy
23:00 Fotbal
01:30 Cyklistika
03:00 Fotbal
Sobota18.08.2018
05:00 Cyklistika
06:00 Cyklistika
07:00 Fotbal
08:30 Cyklistika
10:00 Cyklistika
11:00 Fotbal
13:00 Cyklistika
14:00 Cyklistika
15:00 Cyklistika
17:00 Cyklistika
18:30 Fotbal
19:25 Zprávy
19:30 Fotbal
21:00 Cyklistika
22:55 Zprávy
23:00 Fotbal
01:30 Cyklistika
03:00 Snooker
Nedeľa19.08.2018
05:00 Cyklistika
06:00 Cyklistika
07:00 Fotbal
08:30 Cyklistika
10:00 Cyklistika
11:00 Fotbal
13:00 Cyklistika
14:00 Cyklistika
15:00 Cyklistika
17:00 Cyklistika
18:15 Vytrvalostní závody
19:10 Zprávy
19:15 Cyklistika
20:00 Cyklistika
21:00 Cyklistika
22:55 Zprávy
23:00 Cyklistika
00:00 Fotbal
01:30 Cyklistika
Pondelok20.08.2018
07:30 Cyklistika
08:30 Cyklistika
09:30 Cyklistika
10:30 Cyklistika
11:45 Fotbal
15:45 Fotbal
18:00 Fotbal
19:15 Fotbal
21:25 Zprávy
21:30 Cyklistika
22:30 Cyklistika
23:40 Zprávy
23:45 Watts
00:00 Fotbal
03:00 Cyklistika
Utorok21.08.2018
04:00 Cyklistika
05:00 Fotbal
07:30 Cyklistika
08:30 Cyklistika
10:00 Legends Live On
11:00 Tenis
12:00 Plavání
13:00 Watts
14:00 Fotbal
15:30 Cyklistika
17:00 Cyklistika
18:30 Fotbal
19:00 Jezdectví
19:25 Zprávy
19:30 Fotbal
22:30 Vytrvalostní závody
23:00 Závody GT
23:15 Watts
23:25 Zprávy
23:30 Watts
00:30 Cyklistika
01:30 Legends Live On
02:00 Tenis
03:00 Tenis
Streda22.08.2018
04:00 Fotbal
06:00 Cyklistika
07:00 Cyklistika
08:30 Vytrvalostní závody
09:00 Cyklistika
10:00 Cyklistika
11:00 Cyklistika
12:00 Fotbal
14:00 Vytrvalostní závody
14:30 Legends Live On
15:30 Tenis
16:30 Cyklistika
17:30 Cyklistika
18:30 Fotbal
20:25 Zprávy
20:30 Cyklistika
22:00 Cyklistika
23:25 Zprávy
23:30 Cyklistika
00:30 Cyklistika
01:30 Cyklistika
02:30 Vytrvalostní závody
03:00 Watts
Štvrtok23.08.2018
04:00 Cyklistika
05:00 Cyklistika
06:00 Cyklistika
07:00 Fotbal
08:00 Watts
08:30 Legends Live On
09:00 Tenis
10:00 Vytrvalostní závody
10:30 Watts
11:00 Cyklistika
12:00 Cyklistika
13:00 Cyklistika
14:00 Cyklistika
16:00 Cyklistika
17:00 Watts
18:00 Legends Live On
18:30 Tenis
19:25 Zprávy
19:30 Cyklistika
21:00 Cyklistika
22:00 Cyklistika
23:00 Watts
23:25 Zprávy
23:30 Legends Live On
00:30 Cyklistika
01:30 Cyklistika
02:30 Watts
03:00 Cyklistika
Piatok24.08.2018
04:00 Watts
05:00 Vytrvalostní závody
05:30 Cyklistika
06:30 Cyklistika
07:30 Cyklistika
08:30 Cyklistika
09:30 Fotbal
11:30 Skoky na lyžích
13:15 Cyklistika
14:00 Cyklistika
16:00 Cyklistika
17:15 Skoky na lyžích
18:00 Fotbal
19:10 Zprávy
19:15 Fotbal
21:45 Cyklistika
22:45 Skoky na lyžích
23:25 Zprávy
23:30 Vytrvalostní závody
00:00 Watts
00:30 Cyklistika
01:30 Fotbal
03:00 Cyklistika
Sobota25.08.2018
04:00 Skoky na lyžích
05:00 Fotbal
06:30 Watts
07:30 Skoky na lyžích
08:30 Cyklistika
09:30 Fotbal
10:30 Skoky na lyžích
11:30 Skoky na lyžích
13:15 Cyklistika
15:00 Cyklistika
17:00 Cyklistika
18:00 Cyklistika
20:55 Zprávy
21:00 Cyklistika
22:00 Skoky na lyžích
23:00 Rally
23:25 Zprávy
23:30 Cyklistika
00:30 Cyklistika
01:30 Cyklistika
03:00 Cyklistika
Nedeľa26.08.2018
04:00 Skoky na lyžích
05:00 Watts
06:00 Cyklistika
07:00 Skoky na lyžích
08:30 Cyklistika
09:30 Cyklistika
10:30 Skoky na lyžích
11:30 Vytrvalostní závody
12:00 Rally
12:30 Závody GT
13:30 Cyklistika
14:45 Cyklistika
18:00 Cyklistika
19:00 Skoky na lyžích
19:55 Zprávy
20:00 Cyklistika
21:00 Cyklistika
22:00 Jezdectví
23:00 Rally
23:25 Zprávy
23:30 Cyklistika
00:30 Cyklistika
01:30 Cyklistika
Pondelok27.08.2018
05:00 Skoky na lyžích
07:00 Rally
07:30 Cyklistika
08:30 Cyklistika
09:30 Watts
09:45 Tenis
10:45 Anatomy of Success
11:15 Legends Live On
12:45 Atletika
13:45 Cyklistika
14:45 Watts
15:00 Skoky na lyžích
16:00 Cyklistika
17:55 Zprávy
18:00 Tenis
21:00 Tenis
21:15 Tenis
01:00 Tenis
01:15 Tenis
03:00 Tenis