Dvojka
 

Stoj! pozor! choď!

 

Dvojka | - utorok 26. marec

Dĺžka: 15 minút
Poučný a aj veselý seriál, v ktorom sa deti naučia základy dopravnej výchovy a zoznámia sa aj s prácou polície.. Slovenská republika (2017).