Dvojka
 

Televízny klub nepočujúcich

 

Dvojka | - sobota 6. apríl

Dĺžka: 50 minút
Magazín pre sluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči. Slovenská republika (2019).