Réžia:
R. Fábian
Obsah:
Zaslepenosť a predsudky môžu viesť až k tragédii.