Obsah:
Andrej sa stretne s právnikom, chce sa konečne rozviesť s Ivetou. Právnik mu radí, že ak obaja s rozvodom súhlasia a dohodnú sa o majetkovom vyrovnaní, rozvedú ich okamžite. Andrej s týmito skutočnosťami oboznamuje Ivetu, ktorá je zrazu prekvapená, že by rozvod mohol byť tak rýchly. Karolínka všetko odmieta, pretože chce mamu. Dano je z nej zúfalý, snaží sa ju nejako zabaviť.
Tóno v robote zaspáva, pretože Lydka ho doma neustále núti pracovať na dieťati.
Ronaldo pred Janou volá Marcele a žiada ju, aby za ním prišla na tréning.
Karolínka zase trucuje v kaviarni, Dano si s ňou nevie rady. Pomôže mu Júlia.
Na úrade sa má podpísať dohoda o majetkovom vyrovnaní. Iveta však vyhlási, že ochorela a chce si ešte všetko ešte premyslieť. Andreja ide roztrhnúť od zlosti, ale právnik mu radí, aby počkali, inak by neskôr mohla napadnúť platnosť zmluvy, pretože ju podpísala pod vplyvom choroby.
Na Ronaldov tréning príde Marcela. Je tam aj Jana, ktorá na ňu okamžite zaútočí a oznámi jej, že Ronaldo patrí jej. Všetko sleduje urazená Lydka, ktorá si chce situáciu vykompenzovať s Tónom v šatniach.
Dano sa príde Júlii poďakovať za Karolínku a pozve ju do kaviarne na drink. Andrej zúfalo referuje Júlii, čo naňo zase prichystala Iveta. Júlia ho upokojuje, že sa všetko vyrieši.
Ďuri chce poslať Karolínku k svojmu otcovi. Dano je striktne proti tomu, chce sa o ňu postarať sám. Ani Karolínka nechce ísť k otcovi, pre ňu je jej otcom Dano. Dano poprosí Gaba, aby mu o Kristíninom bývalom mužovi zistil, čo sa dá.
Darinini synovia privedú domov na večeru Peťka, syna dedinského kostolníka, ktorý pije a mláti ženu. Darina ho vyhodí, nemajú sa vraj montovať do cudzích vecí. Mišo ho vedie domov, stretnú Júliu, ktorej o ňom povie. Júlia ho vezme k starostovi.