Obsah:
Damla je nešťastná pre rodinné problémy. Seniz v dome získa späť svoju starú moc. Cenk a Cemre sa opäť zapoja do svojich tajomstiev. Seniz vezme Ceren za gynekológom. Výsledok testu otcovstva jasne dokazuje, že Cenk je otcom dieťaťa.
Seniz sa uchyľuje k ďalšiemu triku, aby svoj plán s Ceren hladko dokončila. Cenk zavolá Cemre do hotela, aby sa porozprávali, ich rozhovor si však vypočuje Seher. Medzitým sa Seniz podarí odviesť Ceren mimo domu. Pán Agah a Seher pristihnú Cemre a Cenka v hoteli, na čo im Cenk dáva prekvapivú odpoveď.