Obsah:
Seniz uvádza do omylu Seher, ktorá vo svojej nerozvážnosti dáva požehnanie Cemrinmu manželstvu s Nedimom. Neskôr, v deň služobnej cesty pána Agaha, Seniz odvedie všetkých z domu, aby vykonala svoj diabolský plán. Cemre a Cenk si medzitým uvedomia, že Seniz niečo chystá.
Ceren je naštvaná, keď vidí Nedima v obradnej miestnosti. Seniz však vopred naplánovala každý malý detail a vydiera dievča. Cemre a Cenk prichádzajú neskoro. Medzitým Seher tiež zodpovedá za svoju dcéru. Pán Agah je posledný, kto je informovaný o tom, čo sa stalo, ale Seniz to zariadi tiež.