Obsah:
Hane s Petrom spoločný zážitok naozaj prospieva, hoci Petrove výčitky svedomia zmierniť nedokáže. Rovnako sa výčitky nezmiernia ani Zuze, ktorá si vďaka Rokovi uvedomí, že rokov strávených vo väzení sa už Tomáš nikdy nezbaví. Zuza zo zúfalstva príjme Adamovu nehu a na jej vlastné prekvapenie zistí, že jej nie je nepríjemná. Johny v sebe objaví čistý cit a utŕži za to nezaslúžený posmech. Jozef s Máriou sa dozvedia, kde Tomáš trávi posledné noci. Pre Máriu je to nádej Tomášovho návratu do normálneho života.