Obsah:
Frankov sen sa splnil - prevzal velenie, ale stále má starosti s nedisciplinovanými podriadenými. Napríklad Hawkeye je nepolepšiteľný - po návrate z dovolenky okamžite opustí tábor, aby sa rozlúčil s Trapperom, ktorého prevelili do USA. Trappera sa mu nepodarí však zastihnúť. Namiesto toho sa zoznámi s novou posilou - sympatickým chirurgom B. J. Hunnicatom. Frank sa na neho teší, lebo z neho plánuje "vychovať" poriadneho dôstojníka. Hlboko sa však mýli.