Réžia:
Ivan Predmerský
Obsah:
S Bélom to ide z kopca, a tak sa Ali rozhodne poslať ho nekompromisne na protialkoholické liečenie do Prednej Hory. Nikto však neočakáva, že pre tetu Márgit je to rana pod pás. Keď niet Bélu, nemá jej kto predpisovať lieky.

Jej zdravotný stav sa zrazu zhorší a teta sa rozhodne odísť na onen svet. Okrem toho, Bélova neprítomnosť pôsobí aj vzburu v nemocnici, takže nakoniec musí zasahovať sám Banán.