Profesionáli - Košický zlatý poklad

 

Séria 3 Epizóda 2: Košický zlatý poklad

Žáner: Komédia
Réžia: M. Libovič
Cez mestečko prevážajú košický zlatý poklad a Miňo policajtom tvrdí, že vybuchli Jaslovské Bohunice a nesmie sa vychádzať von.