Sport1

Program TV stanice Sport1

Televízia s ponukou domácich aj zahraničných športových prenosov a záznamov z futbalu, boxu, hokeja a ďalších športov.
 
Pondelok19.08.2019
04:00 Poker
05:00 Poker
06:00 Televizní nákupy
07:30 Kickbox
10:00 Televizní nákupy
11:00 Poker
12:00 Fotbal
14:00 Fotbal
16:00 Fotbal
18:00 Fotbal
19:00 Fotbal
21:00 Zlaté okamžiky
21:15 NFL
22:30 NFL
02:00 Box
Utorok20.08.2019
05:00 Fotbal
06:00 Televizní nákupy
07:30 Fotbal
09:30 Závodní akta, Bylo nebylo...
10:00 Televizní nákupy
11:00 Šipky
14:00 Fotbal
16:15 GP Confidential
16:45 Zlaté okamžiky
17:00 NFL
18:15 NFL
21:45 Box
00:15 Box
03:00 Formule 2
Streda21.08.2019
04:15 Formule 2
05:30 Závodní akta
06:00 Televizní nákupy
07:30 Házená
09:45 Zlaté okamžiky
10:00 Televizní nákupy
11:00 Šipky
13:00 Box
16:00 Fotbal
17:00 GP Confidential
17:30 Zlaté okamžiky
17:45 Fotbal
19:45 Zlaté okamžiky
20:00 Fotbal
22:00 Euro 2020
00:00 NFL
03:30 TCR Europe
Piatok23.08.2019
05:00 Fotbal
06:00 Televizní nákupy
07:30 Kickbox
10:00 Televizní nákupy
11:00 Zlaté okamžiky
11:15 NFL
12:30 Box
15:00 Fotbal
17:00 NFL
20:30 Enfusion, nováčci
21:30 Poker
22:30 NFL
23:45 GP Confidential
00:15 Lední hokej
02:45 Lední hokej
Pondelok26.08.2019
04:30 TCR Europe
05:15 Závodní akta, 24 hodin Le Mans
05:45 Zlaté okamžiky
06:00 Televizní nákupy
07:30 NFL
11:00 Televizní nákupy
12:00 Fotbal
14:00 Fotbal
16:00 Fotbal
18:00 Fotbal
19:00 Fotbal
21:00 Závodní akta, 24 hodin Le Mans
21:30 NFL
01:00 NFL
02:15 Nejrychlejší hráč světa
02:45 Fotbal
03:45 Fotbal
Utorok27.08.2019
06:00 Televizní nákupy
07:30 NFL
11:00 Enfusion, nováčci
12:00 Televizní nákupy
13:00 Formule 2
14:15 Formule 2
15:30 TCR Europe
16:30 TCR Europe
17:15 Fotbal
19:15 Fotbal
20:15 Fotbal
22:15 Fotbal
00:15 NFL
03:45 NFL