Rok:
2015
Obsah:
Ömer by chcel, aby Defne priznala farbu pred rodinou, ale Defne by ešte počkala, a kvôli tomu sa pohádajú. Pamir zas chce udobriť Sinana a Sedu.