Obsah:
Nina v otcových věcech najde stopu na kněze Brtáňa, se kterým Ivan sdílel celu ve vězení. Nina přijde na setkání s knězem spolu s Martinem. Brtáň je omylem považuje za pár a dává jim své požehnání.