Obsah:
Baxa sa bojí Ritinho prebudenia. Miro navrhne Ritu odpratať. Ivan sa poháda s Ingrid, ktorá mu všetko dáva za vinu.