Réžia:
Ivan Predmerský
Obsah:
Aliho intímne problémy stále pretrvávajú. Všetko je však akési záhadné. Milanko vytrvalým pozorovaním príde na to, že šéfova posteľná výdrž skáče hore dolu a prekvapivo súvisí s počasím. Keď je pekne, Ali nevydrží, keď je škaredo, jeho výkonnosť sa blíži k plemennému býkovi. Záhada je objasnená, len sa treba naučiť manipulovať s počasím. A v takom prípade pomôže len slovenská meteorologická jednotka Peter Jurčovič.