Muzzikanti
63%  
 

Muzzikanti
63%

 
Pôvodný názov: Muzzikanti
Dĺžka: 160 minút
Žáner: komédia, romantika, hudba
Krajina: Česká republika

Rok: 2017
Réžia: Dušan Rapoš
Napísal:
Hrajú: Michalina Olszanska, Pavel Kříž, Martina Adamcová, Jakub Kohák
Muzzikanti sú filmom plným pesničiek a melódií, od folklórnych koreňov až po mladú rockovú súčasnosť. Dej sa odohráva na česko-slovensko-poľskom trojmedzí v drsnom, ale pôvabnom kraji Těšínskeho Sliezka. Slovo chlapa má tu stále svoju silu, pôvab žien priťahuje od nepamäti a hudba má svoje nezastupiteľné miesto. Jednoducho magický kraj, pre zdanlivo obyčajné a predsa len osobité a hlbokou ľudskosťou pretkané príbehy s dobrým koncom...

Komédia ČR (2017).