Film+

Program TV stanice Film+

Televízna stanica vysielajúca 24 hodín denne filmy všetkých žánrov dabovaných do češtiny.