Obsah:
Splašená koza starého Fuksu je predzvesťou blížiacej sa pohromy. Michal zabudne na desiate výročie svojho vzťahu s Júliou, a keď sa mu to nepodarí odčiniť ani ospravedlnením, rozhodne sa jej verejne vyznať lásku zo zvonice miestneho kostola. Pavlíčkov vinohrad postihne révová pleseň perenospora a totálnu skazu Křetíc má zavŕšiť chystaná návšteva obávanej kulinárskej kritičky v Sovičke. Do situácie sa rozhodne vložiť aj padre Tomica.