Obsah:
Eva stavia Jakuba do pozície, kedy mu jasne oznámi, že by mohol prísť o všetko. Eva bojuje štýlom "všetko alebo nič" a následky môžu byť zničujúce.