Obsah:
Všetkými neobľúbený Frank sa spolu s Margaret sťažujú na plukovníka Blakea. Podľa nich je ako veliteľ absolútne nemožný a v tábore vládne katastrofálny chaos. Následne Blakea predvolajú k nadriadenému, kde musí vysvetliť rôzne prípady, čo sa v tábore udiali, okrem iného napríklad aj to, prečo Radar ako vedľajší džob predáva topánky. Hawkeye a Trapper vynaložia všetky sily na to, aby plukovníkovi pomohli.