Obsah:
Omyl v najvyššom velení spôsobí, že nemocnicu začne bombardovať vlastná armáda. Každý sa pokúša zachrániť, ako sa len dá. Margaret a Trapper sa ukryjú v sklade, kde musia zostať, pretože výbuch granátu spriečil dvere, ktoré sa nedajú otvoriť. Medzi oboma "väzňami" sa vyvinie intímna situácia... A, pravdaže, oslobodí ich žiarlivý Frank Burns.