Obsah:
Frank, nadriadený Trapper a Hawkeyeho, má problém s autoritou. Najmä Hawkeye mu nepreukazuje podľa neho primeranú úctu, a preto sa sťažuje veliteľovi, plukovníkovi Henrymu Blakeovi. To sa mu obratom však vráti - Frank má nervy z jeho nariekania, a tak vymenuje Hawkeyeho za šéfchirurga. Frank sa preto sťažuje generálovi Barkerovi, ktorý šéfuje poľným nemocniciam.